wtorek, 30 stycznia 2018

Klasa 7 - sprawdzian 2: Formatowanie dokumentu

Zagadnienia do sprawdzianu (Word):
- stosowanie efektów czcionki (kapitaliki, wersaliki, cień, kontur, indeks górny i dolny, odstępy między znakami, położenie),
- tworzenie kilkupoziomowych list punktowanych i numerowanych,
- ustawianie akapitu (wcięcia i interlinia, rozmieszczenie tekstu na stronie),
- ustawianie marginesów strony, kolumn, orientacji, znaku wodnego, koloru.

poniedziałek, 29 stycznia 2018

Klasa 6 - sprawdzian 2: Gimp

Zagadnienia do sprawdzianu:
- dodawanie tekstu i jego formatowanie (rodzaj, rozmiar, kolor czcionki, odstępy między literami i wierszami),
- dodawanie cienia i konturu do tekstu,
- dodawanie gradientu i wypełnienia obrazkowego tekstu,
- łączenie różnych efektów,
- umieszczanie napisu na zdjęciu,
- zapis pracy jako plik jpg lub png.

poniedziałek, 15 stycznia 2018

Klasa 4 - sprawdzian 3: Korzystanie z poczty elektronicznej

Zagadnienia do sprawdzianu:
- logowanie się na swoją pocztę,
- wysyłanie i odbieranie wiadomości,
- dołączanie załącznika do wiadomości,
- zapisywanie otrzymanego załącznika w swoim folderze.

wtorek, 2 stycznia 2018

Klasa 5 - sprawdzian 2: Formatowanie dokumentu

Zagadnienia do sprawdzianu (Word):
- stosowanie efektów czcionki (kapitaliki, wersaliki, cień, kontur, indeks górny i dolny, odstępy między znakami, położenie),
- tworzenie kilkupoziomowych list punktowanych i numerowanych,
- ustawianie akapitu (wcięcia i interlinia, rozmieszczenie tekstu na stronie),
- ustawianie marginesów strony, kolumn, orientacji, znaku wodnego, koloru.