czwartek, 9 listopada 2017

Konkurs grafiki komputerowej: Choinka 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy oraz Rada Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto zapraszają na konkurs grafiki komputerowej "Choinka 2017".

Celem konkursu jest ukazanie wizji Świąt Bożego Narodzenia.

Prace należy wykonać samodzielnie (bez wklejonych gotowych elementów rysunkowych) w formacie 20 x 15 cm. Prosimy zadbać o estetykę pracy.

Wydrukowaną i czytelnie podpisaną na odwrocie pracę (imię i nazwisko autora, wiek, klasa oraz adres szkoły) należy dostarczyć do pracowni komputerowej, a jej wersję elektroniczną wysłać na adres przygodazkomputerem1@gmail.com.
Pracę należy przekazać do piątku 1 grudnia.

W przypadku braku możliwości druku w domu istniej możliwość wydruku w pracowni komputerowej.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- kl. 1-3 oraz przedszkola,
- kl. 4-6,
- kl. 7 oraz uczniowie szkół gimnazjalnych.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się 15 grudnia 2017 r. o godz. 17:00 w MDK nr 4 przy ul. Dworcowej 82.

Więcej informacji na www.mdk4.bydgoszcz.pl.

Udział w konkursie premiowany jest 5, a w przypadku zdobycia nagrody 6 z informatyki lub zajęć komputerowych lub plusikiem w klasach młodszych.

Zapraszamy do udziału!