poniedziałek, 8 maja 2017

Klasa IVa i IVc - sprawdzian 3

Zagadnienia do sprawdzianu "Formatowanie tabeli"
- wstawianie tabeli do dokumentu,
- ustawianie wysokości i szerokości kolumn i wierszy,
- scalanie i dzielenie komórek,
- umieszczanie tekstu w tabeli, zmiana jego położenia i kierunku,
- cieniowanie komórek,
- zmiana stylu obramowania.