wtorek, 30 maja 2017

Finał konkursu

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w całorocznym konkursie "W świecie komputerów", a szczególnie tym, którzy wytrwali do samego końca.
Zadaniem 9 zakończyliśmy zmagania konkursowe. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas apelu dla klas 4-6 podsumowującego rok szkolny.
Organizatorzy

wtorek, 9 maja 2017

Konkurs - zadanie 9

Czy znasz naszą szkołę? Jeśli nie to poszukaj, zapytaj, policz.

Twoje zadanie będzie polegało na znalezieniu prawidłowych odpowiedzi na pytania, zakolorowaniu brakującej części kodu QR i pozostawienie wiadomości na odkodowanej stronie.

Kod QR
Karta z kodem jest do zabrania w gablocie przy pracowni komputerowej (jeśli z jakichś powodów jej tam nie będzie pytaj o nią w pracowni komputerowej).

Pytania (dostępne również na karcie z kodem QR)
Przy każdym pytaniu znajdują się trzy odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Znajdź ją, a następnie zamaluj na czarno na karcie z kodem QR wszystkie pola z cyfrą, która znajduje się przy niej w nawiasie.

1. W środku logo naszej szkoły znajduje się napis a dookoła niego są rysunki (znaczki). Ile ich jest?
    - siedem (2)
    - osiem (4)
    - dziewięć (6)

2. Wybitni absolwenci naszej szkoły to:
    - Kacper Czajkowski, Szymon Czajkowski, Zuzanna Zelek (1)
    - Sara Kusz, Wiktoria Ratajczak, Jakub Reniec (2)
    - Ewa Głuszkowska, Kacper Miller, Joanna Zwinka (3)

3. Ile drabinek znajduje się w obu salach gimnastycznych? Ile szczebelków ma jedna nieuszkodzona drabinka?
    - 26 drabinek, 18 szczebelków (5)
    - 27 drabinek, 18 szczebelków (7)
    - 27 drabinek, 19 szczebelków (9)

4. W bibliotece szkolnej jest dużo książek. Ile dokładnie?
    - 8226 (7)
    - 8313 (8)
    - 9015 (9)

5. Ile lamp sufitowych znajduje się na korytarzu oraz we wszystkich salach lekcyjnych II piętra?
    - 71 (3)
    - 72 (4)
    - 73 (5)

Wiadomość
Zeskanuj uzupełniony kod. To adres pewnej strony. Wejdź na nią i pozostaw wiadomość według podanej tam wskazówki.

Punktacja
- każda prawidłowa odpowiedź na pytanie - 3 pkt
- pozostawienie wiadomości na stronie - 5 pkt
- bonus za pozostawienie wiadomości jako pierwszy - 5 pkt
- bonus za pozostawienie wiadomości jako drugi - 3 pkt
- bonus za pozostawienie wiadomości jako trzeci - 1 pkt
Maksymalnie można zdobyć 25 pkt.

Osobom, które zostawią wiadomość na stronie automatycznie zostaną zaliczone punkty za prawidłowe odpowiedzi na pytania.
Jeśli nie uda Ci się dostać na stronę, odpowiedzi na pytania prześlij na adres przygodazkomputerem1@gmail.com w tytule wpisując swoje imię i nazwisko oraz klasę.

Masz czas do 17 maja.

Bądź szybki!

poniedziałek, 8 maja 2017

Klasa IVa i IVc - sprawdzian 3

Zagadnienia do sprawdzianu "Formatowanie tabeli"
- wstawianie tabeli do dokumentu,
- ustawianie wysokości i szerokości kolumn i wierszy,
- scalanie i dzielenie komórek,
- umieszczanie tekstu w tabeli, zmiana jego położenia i kierunku,
- cieniowanie komórek,
- zmiana stylu obramowania.

niedziela, 7 maja 2017

Konkurs - wskazówka przed zadaniem 9

W następnym zadaniu oprócz jego rozwiązania będzie liczyła się szybkość. Dlatego bądź czujny!
Zadanie ukaże się w najbliższy wtorek o godz. 18:00.