czwartek, 30 marca 2017

Klasa V - projekt 2

Twoim zadaniem jest stworzenie wirtualnej tablicy tematycznej.

Założenia projektu:
1. Projekt realizuje każdy uczeń.
2. Pracę można wykonać samodzielnie lub w grupie w aplikacji Padlet.
3. Treści umieszczone na tablicy muszą dotyczyć jednego tematu.
4. Na tablicy muszą się znaleźć:
    - tytuł (napis wykonany w dowolnym programie graficznym),
    - informacje tekstowe,
    - obrazki, zdjęcia,
    - imiona i nazwiska autorów tablicy.
5. Dodatkowymi elementami podwyższającymi jakość pracy są, np. video, gif, link.
6. Na tablicy musi być co najmniej dziesięć elementów.
7. Ocenie podlegają:
    - wykonanie wszystkich elementów podanych w punktach 3, 4, 5 i 6.
    - poprawność ortograficzna,
    - estetyka wykonania.

Link do tablicy należy przesłać najpóźniej do 12 maja 2017 r. na adres przygodazkomputerem1@gmail.com w temacie wpisując: tablica oraz nazwiska i klasę autorów.

Życzę owocnej pracy!