wtorek, 16 października 2018

Klasa 7 - sprawdzian 1: Excel

Zagadnienia do sprawdzianu:
- tworzenie serii (liczby, daty, dni tygodnia, miesiące),
- formuły matematyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie),
- sumowanie, zliczanie,
- obliczanie średniej,
- wyznaczanie maximum i minimum,
- formatowanie warunkowe,
- tworzenie wykresów,
- zastosowanie umiejętności w zadaniach praktycznych.

poniedziałek, 15 października 2018

Klasa 5 - sprawdzian 1: Pisanie i formatowanie tekstu

Zagadnienia do sprawdzianu (Word):
- przepisywanie tekstu z zachowaniem zasad poprawnego pisania,
- poprawianie błędów w tekście,
- formatowanie tekstu (kolor, rozmiar, rodzaj czcionki, pogrubienie, podkreślenie, kursywa),
- rozmieszczenie tekstu na stronie (wyrównanie do prawej, lewej, wyśrodkowanie, wyjustowanie).

poniedziałek, 8 października 2018

Klasa 6 - zadanie dodatkowe

Twoim zadaniem jest retusz zdjęć. Na pierwszym usuń pszczołę. Na drugim zmień kolor dowolnego plasterka.


Obrazki zapisz Twoim imieniem i nazwiskiem, numerem obrazka oraz klasą i prześlij na adres przygodazkomputerem1@gmail.com w temacie wpisując retusz zdjęć.

Terminy nadsyłania prac:
6a/2 - 15 października
6b/1 - 15 października
6b/2 - 18 października
6c/1 - 18 października

Zdjęcia pochodzą z domeny publicznej.

poniedziałek, 1 października 2018

Klasa 5 - prezentacja "Moje wakacje"

Moje wakacje - rysunek w Paint
 1. Stwórz w Paint kartkę o wymiarach 21x13 cm.
 2. Rysunek musi przedstawiać Ciebie na wakacjach.
 3. Na obrazku użyj co najmniej trzech kształtów i 7 kolorów (bez białego i czarnego).
 4. Jeśli potrzeba dodaj do obrazka tło (nie może być ono białe).

Tworzenie prezentacji
 1. Otwórz prezentację PowerPoint.
 2. Dodaj do niej dowolny motyw.
 3. Na pusty slajd wstaw swój fotomontaż. Dodaj do niego kolorową ramkę.
 4. Na fotomontażu umieść tekst opisujący go, np. W górach.
 5. Poza fotomontażem umieść tekst z Twoim imieniem i nazwiskiem.
 6. Pamiętaj, żeby oba napisy miały inną wielkość, kolor i czcionkę.
 7. Do fotomontażu i tekstu na nim dodaj taką samą animację trwającą 2 sekundy. Niech obie animacje pojawiają się równocześnie.
 8. Do slajdu dodaj dowolne przejście.
 9. Do prezentacji dodaj slajdy innych osób z klasy.
 10. Na slajdzie początkowym umieść tytuł „Nasze wakacje”, swoje imię i nazwisko oraz klasę. Jeśli nie udało Ci się dodać slajdów innych osób, prezentację zatytułuj „Moje wakacje”.
 11. Do całej prezentacji dodaj muzykę.
 12. Stwórz slajd końcowy. Podaj na nim źródło pochodzenia obrazów i muzyki.
 13. Ustaw prezentację tak, aby odtwarzała się automatycznie.
 14. Zapisz prezentację jako Pokaz programu PowerPoint swoim imieniem i nazwiskiem.
Prezentację należy wykonać według podanych założeń w domu lub na dodatkowych zajęciach w szkole (poniedziałek 16:30-17:15), zapisać ją swoim imieniem i nazwiskiem oraz przesłać do 9 października na adres przygodazkomputerem1@gmail.com.

W przypadku wykonania pracy w domu dodatkowe slajdy można uzyskać pisząc na wyżej wymieniony adres.

środa, 26 września 2018

Klasa 4 - sprawdzian 1: Przepisywanie i formatowanie tekstu

Zagadnienia do sprawdzianu (Word):
- przepisywanie tekstu z zachowaniem zasad poprawnego pisania,
- formatowanie tekstu (kolor, zakreślenie, rozmiar, rodzaj czcionki, pogrubienie, podkreślenie, kursywa),
- rozmieszczenie tekstu na stronie (wyrównanie do prawej, lewej, wyśrodkowanie, wyjustowanie).

wtorek, 25 września 2018

Klasa 6 - prezentacja "Moje wakacje"

Założenia prezentacji:

Moje wakacje - fotomontaż
 1. Stwórz w Gimpie kartkę o wymiarach 21x13 cm.
 2. Znajdź w Internecie obraz o dużym rozmiarze, który będzie tłem fotomontażu i wstaw na kartkę. Jeśli potrzeba przeskaluj go do wymiarów kartki.
 3. Na tle umieść postać przedstawiającą Ciebie oraz co najmniej 3 dodatkowe elementy. Pamiętaj, aby nie miały tła.
 4. Twój fotomontaż musi tworzyć całość przedstawiającą Twoje wakacje.
 5. Całość zapisz jako obraz JPG.

Tworzenie prezentacji
 1. Otwórz prezentację PowerPoint.
 2. Dodaj do niej dowolny motyw.
 3. Na pusty slajd wstaw swój fotomontaż. Dodaj do niego kolorową ramkę.
 4. Na fotomontażu umieść tekst opisujący go, np. W górach.
 5. Poza fotomontażem umieść tekst z Twoim imieniem i nazwiskiem.
 6. Pamiętaj, żeby oba napisy miały inną wielkość, kolor i czcionkę.
 7. Do fotomontażu i tekstu na nim dodaj taką samą animację trwającą 2 sekundy. Niech obie animacje pojawiają się równocześnie.
 8. Do slajdu dodaj dowolne przejście.
 9. Do prezentacji dodaj slajdy innych osób z klasy.
 10. Na slajdzie początkowym umieść tytuł „Nasze wakacje”, swoje imię i nazwisko oraz klasę. Jeśli nie udało Ci się dodać slajdów innych osób, prezentację zatytułuj „Moje wakacje”.
 11. Do całej prezentacji dodaj muzykę.
 12. Stwórz slajd końcowy. Podaj na nim źródło pochodzenia obrazów i muzyki.
 13. Ustaw prezentację tak, aby odtwarzała się automatycznie.
 14. Zapisz prezentację jako Pokaz programu PowerPoint swoim imieniem i nazwiskiem.
Prezentację należy wykonać według podanych założeń w domu lub na dodatkowych zajęciach w szkole (poniedziałek 16:30-17:15), zapisać ją swoim imieniem i nazwiskiem oraz przesłać do 9 października na adres przygodazkomputerem1@gmail.com.

W przypadku wykonania pracy w domu dodatkowe slajdy można uzyskać pisząc na wyżej wymieniony adres.
poniedziałek, 17 września 2018

Klasa 8 - komiks

Twoim zadaniem jest stworzenie komiksu na dowolny temat.

Założenia projektu:
1. Pracę można wykonać samodzielnie, w dwie lub trzy osoby korzystając z aplikacji ToonyTool.
2. Komiks musi się składać co najmniej z 7 obrazków (obrazek początkowy, 5 obrazków komiksowych, obrazek końcowy).
3. Obrazek początkowy musi zawierać tytuł komiksu, autorów oraz klasę i może być wykonany w dowolnym programie, np. Paint.
4. Na każdym kolejnym obrazku komiksowym musi znaleźć się tło oraz co najmniej jedna mówiąca/myśląca postać.
5. W całym komiksie muszą być co najmniej raz użyte:
    - tekst wprowadzający (meme text),
    - rekwizyt (props),
    - własne tło,
    - własna postać/rekwizyt.
6. Obrazek końcowy musi zawierać źródła pochodzenia tła i postaci/rekwizytów.
7. Wszystkie obrazki muszą być wstawione do programu pozwalającego ustawić je we właściwej kolejności (np. Word, Power Point).
8. Ocenie podlegają:
    - wykonanie wszystkich elementów podanych w punktach 2, 3, 4, 5, 6 i 7,
    - spójność komiksu (zgodność z tytułem, logiczne powiązanie kolejnych obrazków),
    - estetyka wykonania (obrazy z przezroczystością, poprawność ortograficzna).

W przypadku nieobecności na zajęciach komiks należy wykonać według podanych założeń w domu lub na dodatkowych zajęciach w szkole (poniedziałek 16:30-17:15), zapisać go swoim imieniem i nazwiskiem oraz przesłać do 9 października na adres przygodazkomputerem1@gmail.com.

Życzę świetnych pomysłów!